15 درصد تخفیف ویژه برای تمامی طرح ها به مناسبت راه اندازی اولیه سایت
اس ام اس آذری (تورکی)

اس ام اس آذری (تورکی)

یازیمی یازان آغلاریازیمی پوزان آغلاردردیمی بیلن اولساقبریمی قازان آغلار. نویسنده ی نوشتهایم می گرید پاک کننده ی نوشتهایم می گریداگر کسی دردم را بفهمد گورکن قبرم نیز میگرید.     Ureyim Dertle Dolu Cekirem Hesretiniدلم پر از
برو بالا